ENGLISH

Energetic Manual Therapy - EMT

3-day course with Dr. Glenna Rice

Prague - November 26-28, 2022

Registration here

Dr. Glenna Rice, DPT, Founder of Energetic Manual Therapy, Access Facilitator, Body Class Facilitator and Doctor of Physical Therapy, developed this work from her nearly 20 years of teaching and working with thousands of people using the tools, questions, and processes from Access Consciousness with her practice as a Physical Therapist.

Energetic Manual Therapy the Fundamentals

learn hands-on skills targeting the body's fascial connective system and receive more awareness of the energetics of how bodies communicate.

Learn questions that can contribute to the innate ability bodies have that can change dysfunction and dis-ease?

Find out how judgment can contribute to solidifying the body and what can change this to create more space and fluidity of movement.

EMT is not logical or linear approach, but a unique modality that allows the body to guide the practitioner.
EMT is not a doing, it is a creation WITH bodies!

ČESKY

Energetická Manuální Terapie - EMT

3-denní kurz s Dr. Glennou Rice

Praha - 26.-28. listopadu 2022

Registrace zde

Dr. Glenna Rice, DPT, zakladatelka/objevitelka Energetické Manuální Terapie, facilitátorka Access Consciousness, facilitátorka kurzů o těle a doktorka fyzioterapie, vyvinula tuto práci ze své 20-ti leté zkušenosti učení a práce s tisíci lidmi, s použitím nástrojů, otázek a procesů Access Consciousness ve své praxi fyzioterapeutky.

Energetická Manuální Terapie - Základy

Naučte se manuální dovednosti, které oslovují fasciální pojivový systém těla a získejte více vědomí o energetice těl, o tom jak těla komunikují.

Naučte se otázky, které přispívají přirozené schopnosti těl změnit poruchy, dysfunkce a nemoci.

Objevte, jak soudy mohou přispívat k tuhnutí těla a co může toto změnit, co v těle vytvoří více prostoru a volnosti pohybu.

EMT není logický či lineární přístup, nýbrž unikátní modalita, která umožňuje tělu navigovat svého "terapeuta" / EMT praktika.
EMT není o dělání, je to spolu-tvorba S těly!

*****

Glenna talking about EMT on her Soundcloud:

you can listen ---> here

*****

 

Transkript Glenniného povídání o EMT:

Dr. Glenna Rice: “EMT je speciální třída Access Consciousness, kterou jsem vytvořila. Vlastně se to vytvořilo samo a já to učím z energií, které se objevují 🙂 Je tak těžké to definovat. Pořád se v současnosti mění. ...

EMT cílí na fasciální systém. Je dělnná na těle (hands-on), nedá se dělat na dálku. Je to jiné než u tělesných procesů, kde je to jen energetický přenos tam, kde se dotýkáte těla. Tady je to manipulativní technika, manipulace s tělem, založená na těle, na tom, kde si o to tělo žádá a jak. Prostě tančíte s tělem a tělo vede.

A to, co chcete s tělem změnit, je opravdová manipulace založená na oslovení fasciálního systému těla. Celého těla. O fasciálním systému jste už možná slyšeli, v současné době je to celkem IN věc a dělá se na něm v současnosti i dost výzkumů. A je tu i pár velkých organizací, které se faciemi zabývají celkem hodně.

Já jsem s fasciemi začala pracovat před více než 20 lety, ještě než jsem potkala Access. Byla to myofascilní práce. (OT z publika, jestli je to Rolphing) - Rolphing je jedna z technik - existuje Rolphing, myofasciální uvolnění a craniosakrální techniky. Rolphing je dost populární třeba v Itálii a Německu.

Pár let před tím, než jsem slyšela o Accessu - k Accessu mě to přivedlo - kladla jsem si otázky - jestli existuje víc, jestli jsou tu jiné možnosti toho, jak pracovat s těly, chtěla jsem víc, víc změn s těly, se kterými jsem pracovala. … Chtěla jsem pracovat s myofasciálním systémem, věděla jsem, že tohle je to, co chci dělat - ale zároveň jsem si dál kladla otázky. A objevil se Access.

A u všech těl, se kterými jsem pracovala, jsem byla v otázce, používala jsem energetické procesy...procházela jsem kurzy … s Dainem Heerem, který mluvil o tělech jiným způsobem … a já jsem to hned začala používat ve své praxi.. A doslova těla, se kterými jsem pracovala, mi toto (=EMT) ukázaly, neboť to bylo to, co požadovala. A pár let jsem takhle s těly pracovala. 

A pak se objevila Susy Godsey a také začala pracovat s těly. A začala učit kurzy (=ESSE). Ona učila na koních a já jsem byla zodpovědná za tu část s lidskými těly. A tahle třída vzešla z toho, co já jsem tam dělala (asi myslí na kurzech ESSE). A všechna ta těla byla - “těla chtějí toto a je to příspěvek k jakékoliv práci s těly”, ať už děláte tělesně procesy, SOP… všechno tohle může být částí spektra, kterou máte k dispozici, když pracujete s těly… nepotřebujete žádný trénink práce s těly, žádný bodywork, abyste mohli toto dělat (=EMT)...

Každý se může naučit to, co ukazuji na kurzech EMT.  (obrací se na posluchače kolem ní a a ti potvrzují). A taky získáte obrovské vědomí, jaká  úžasná kouzla jsou s těly možná.

Já jsem tyhle kurzy začala učit asi rok před pandemií. ... všechna těla, na kterých jsem pracovala si to vážně žádala. A takhle i tvořím své kurzy a cestuji - poslouchám těla, kde si tuto energii EMT žádají … 

(A teď začíná učit, ukazovat na někom - ptá se, zda je to pro něj ok takto na kůži)

Buďte si vědomí těla, na němž pracujete, jak se mu to líbí, zda chce víc, míň… 

(pak mluví o nějakých absolventech, kteří už s emt pracují s klienty a mají s tím velké úspěchy)

Takže začnu tak, že začnu zvětšovat vědomí a prostor mezi molekulami jejího těla a zároveň i svého těla. S rukama na těle - a aplikuju určitý tlak v místě, kde je to třeba -  v místech, která jsou tvrdší, tužší, která se nehýbou … když říkám, že něco se stává tvrdším (solidifikuje), fascie tuhnou, solidifikují - když totiž soudíte své tělo, spousta těch soudů jde do fasciálního systému. 

Fascie obklopují každou buňku vašeho těla, jdou i skrz buňky, i vaše DNA je obalená fasciemi - každá buňka těla je spojená, propojená s jakoukoliv jinou buňkou ve vašem těle pomocí fascií. Fascie dávají vašemu tělu tvar a formu. V základu, vaše tělo je fasciální tělo a v něm jsou všechny buňky. Není tam žádné oddělení, není tam žádné místo, kde by nebyly fascie. Možná už jste to slyšeli - kdybyste rozpustili vše v těle kromě fascií, byli byste pořád skoro stejní, jen byste byli průhlední jako medúza 🙂

Takže fascie dávají vašemu tělu tvar a formu, udržují vaše orgány na svých místech. Kdybyste neměli fascie, vaše děloha by byla spadlá někde dole u chodidel … taky dává tvar kostem, šlachám, vazivu … můžete si je představit také jako rybářskou síť nebo prostě síť ve větším měřítku … 

A tvrdne a solidifikuje při traumatu, při fixních úhlech pohledu, úhlech pohledu, úhlech pohledu a při spoustě úhlů pohledu … a traumatech, dramatech, chirurgických zákrocích, úhlech pohledu a při přebírání cizích úhlů pohledu … 🙂

A já ve své praxi pracuju se spoustou lidí, kteří měli spoustu operací, chirurgických zákroků, vážné nehody, zlámané kosti … všechny různé způsoby, které mohou způsobovat zatuhnutí fasciálního systému. A to tělo už nemá tu hladkou pohyblivost, takovou tu pružnost, měkkost… jakou znáte třeba od miminek, malých dětí, oni jsou takoví “elastičtí” … a pak ji zase můžou ztratit, v pubertě a později třeba začínají tuhnout..  ale tak to nemusí být, nemusí to být pravda … a vůbec ani nezáleží, jak jste staří a v kolika letech jste měli zranění...může se to změnit...stejně jako vše ostatní v accessu, s POD a POCováním…”